Condicions de compra

El present acord regula les condicions generals de compra dels serveis oferts en la present Aplicació (d'ara endavant App) per GRUP CBS QUALITY SLU (d'ara endavant GRUP CBS QUALITY) amb NIF núm. B55730451 i domicili en C/Ventallols, 5, 43003, Tarragona (Espanya).

El CLIENT en el moment que, havent-se descarregat l'App, completa el procés de registre i compra algun dels nostres serveis (cursos, mòduls, temaris o qualsevol altre producte o servei ofert en l’aplicació mòbil OEF GUT) accepta i se sotmet expressament a les clàusules especificades a continuació, així com a les condicions d'accés i ús del nostre portal i la seva política de privacitat, accessibles a través de l'enllaç “Política de Privacitat” i “Condicions d'Ús”.

El CLIENT reconeix disposar de capacitat legal suficient per a obligar-se contractualment.

El present contracte està permanentment accessible en els avisos legals de la nostra pàgina web i App.

IMPORTANT: A l’accedir a la nostra APP i comprar algun dels mòduls disponibles, vostè passa a tenir automàticament accés a tot el contingut formatiu digital del mateix i, conseqüentment, donada la naturalesa del servei (contingut digital) i d'acord amb l'article 103 punt m del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, de Defensa dels Consumidors i Usuaris, el dret de desistiment NO és aplicable a aquest contracte.

1. PREUS I IMPOSTOS:
En contraprestació pel servei adquirit, el CLIENT accepta pagar expressament a GRUP CBS QUALITY les quantitats especificades en el moment de la compra en la relació de preus establertes a la pàgina web oefgut.cat i a l'App per a cadascun dels serveis escollits.

Els serveis que s'ofereixen a l'App estan subjectes a l'Impost del Valor Afegit (IVA) que ESTÀ INCLÒS en els preus que es detallen per a cada mòdul o temari.

La venda dels serveis s'entendrà localitzada en el territori d'aplicació de l'IVA si l'adreça del destinatari està situada en territori espanyol, excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d'IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment.

En les comandes amb usuari a Canàries, Ceuta, Melilla, les vendes de serveis es trobaran exemptes d'IVA, sense perjudici de l'aplicació dels impostos i aranzels corresponents de conformitat amb la normativa vigent en cadascun d'aquests territoris.

Una vegada finalitzada la selecció de serveis i de manera prèvia a la confirmació de la comanda i abans de procedir al pagament d'aquests, en pantalla apareixerà el preu final de la compra que inclourà l'IVA (Impost sobre el Valor Afegit) i que es reflectirà en l'ordre de comanda en el moment d'efectuar la compra i en la factura.

No s'inclou tot allò que no aparegui especificat en la descripció com inclòs.

2. PROCEDIMENT DE COMPRA:
A través d'aquesta App únicament podran ser realitzades comandes per persones físiques majors de 14 anys i societats.

A la pàgina web i App es detallen tots els nostres serveis de manera individualitzada. El procediment per efectuar i gestionar la compra es va indicant a l'App, i només han de seguir-se els següents passos:

ANDROID:

 1. Un cop descarregada l'App al seu dispositiu, haurà d'accedir amb el seu compte Google (sessió de Google), prèvia lectura i acceptació de la informació sobre protecció de les seves dades personals per part de GRUP CBS QUALITY SLU i les condicions d'Ús de l'App.
 2. Una vegada dins l'App, haurà de triar quins cursos són del seu interès i, dins de cada curs, triar el mòdul que vulgui contractar i prémer el botó “SUBSCRIU-TE”.
 3. Per a tramitar la subscripció (compra), cal complimentar un formulari de registre amb les seves dades personals. En aquest moment es procedirà a la verificació de la comanda on es detalla el servei i el mòdul concret seleccionat, i s'indica el preu final.
 4. Per finalitzar el procés, serà necessari marcar de manera prèvia una casella de verificació de lectura i acceptació els termes i condicions de venda, així com de les condicions d'ús de l'App. També se li facilitaran els mecanismes perquè pugui efectuar el pagament.
 5. Una vegada realitzat i validat el pagament, tindrà accés als continguts del mòdul contractat; se li enviarà un correu de confirmació del pagament en el qual també apareixerà el dia de finalització de la subscripció i, conseqüentment, el dia de finalització d’accés al mòdul.

iOS:
 1. Un cop descarregada l'App al seu dispositiu, haurà d'accedir amb el seu compte Apple ID (sessió d'Apple), prèvia lectura i acceptació de la informació sobre protecció de les seves dades personals per part de GRUP CBS QUALITY SLU i les condicions d'Ús de l'App.
 2. Una vegada dins l'App, haurà de triar quins cursos són del seu interès i, dins de cada curs, triar el mòdul que vulgui contractar i prémer el botó “SUBSCRIU-TE”.
 3. Per a tramitar la subscripció (compra), cal complimentar un formulari de registre amb les seves dades personals. En aquest moment es procedirà a la verificació de la comanda on es detalla el servei i el mòdul concret seleccionat, i s'indica el preu final.
 4. Per finalitzar el procés, serà necessari marcar de manera prèvia una casella de verificació de lectura i acceptació dels termes i condicions de venda, així com de les condicions d'ús de l'App. També se li facilitaran els mecanismes perquè pugui efectuar el pagament.
 5. Una vegada realitzat i validat el pagament, tindrà accés als continguts del mòdul contractat; se li enviarà un correu de confirmació del pagament en el qual també apareixerà el dia de finalització de la subscripció i, conseqüentment, el dia de finalització d’accés al mòdul.

El CLIENT es dona per informat que les descripcions i il·lustracions dels serveis oferts a través de la present pàgina web i App es realitzen merament a títol informatiu.

3. DISPONIBILITAT:
Els serveis oferts per GRUP CBS QUALITY a través de la seva App es troben disponibles per a la seva visualització des de qualsevol lloc del món.

Les comandes es processaran una vegada que s'hagi rebut correctament el pagament.

Com hem indicat al punt 2, per tal que en tot moment estigui informat de la gestió de la seva compra, rebrà per correu electrònic un avís de la confirmació de la seva comanda i del pagament.

4. PAGAMENT I TERMINIS DE PAGAMENT
S'accepta les següents formes de pagament:

 • Targeta de Crèdit/Dèbit (Android): La transacció es realitza connectant directament amb l'entitat bancària CAIXABANK a través de la seva passarel·la de pagament.
 • Apple ID (iOS): La transacció es realitza connectant directament amb Apple a través de la seva passarel·la de pagament per apps. Apple ID accepta:
  1. Apple Pay
  2. La majoria de les targetes de crèdit i dèbit
  3. PayPal
  4. Facturació a través del telèfon mòbil (a través dels operadors compatibles)
  5. Saldo de l’ID d’Apple (de targetes regal o fons afegits)

Com expliquem en el punt 2, una vegada realitzat el pagament, rebrà un correu electrònic de confirmació d'aquest.

GRUP CBS QUALITY no té coneixement de les dades referents a la seva targeta de crèdit/dèbit. Tots els nostres sistemes de pagament són totalment segurs.

Com hem dit també al punt 3, els pagaments són previs a la prestació del servei (accés als continguts del mòdul), per la qual cosa GRUP CBS QUALITY no proporcionarà el servei sol·licitat fins el moment en què hagi rebut el pagament d'aquest. GRUP CBS QUALITY es reserva el dret a cancel·lar temporal o definitivament els serveis prestats, davant qualsevol incidència en matèria de cobrament d'aquests.

5. FACTURES
Pot sol·licitar-nos la factura de la seva compra enviant un correu electrònic a info@oefgut.cat.

El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en el nostre coneixement qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant GRUP CBS QUALITY exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància.

6. GARANTIA
A GRUP CBS QUALITY ens esforcem per facilitar serveis de la màxima qualitat, encara que, donada la naturalesa d'aquests, no podem oferir una garantia de satisfacció.

En cas que, per qualsevol motiu, no rebi el servei correctament, haurà de comunicar-nos-ho el més aviat possible indicant-nos la incidència que intentarem, si es verifica l'error, esmenar-la el més aviat possible.

7. DEVOLUCIONS
Donada la naturalesa del servei objecte del present contracte no és possible efectuar devolucions.

8. DRET DE DESISTIMENT
IMPORTANT: A l’accedir a la nostra APP i comprar algun dels mòduls disponibles, vostè passa a tenir automàticament accés a tot el contingut formatiu digital del mateix i, conseqüentment, donada la naturalesa del servei (contingut digital) i d'acord amb l'article 103 punt m del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, de Defensa dels Consumidors i Usuaris, el dret de desistiment NO és aplicable a aquest contracte.

9. PERFECCIÓ DEL CONTRACTE I MODIFICACIONS DELS SERVEIS
El present contracte es perfeccionarà amb el pagament del servei i l'enviament al CLIENT d'un correu electrònic de confirmació amb una descripció de la compra realitzada.

GRUP CBS QUALITY es reserva el dret a modificar de qualsevol forma les característiques i condicions dels seus serveis, sempre amb l'objectiu de millorar-los i que suposi un benefici pel CLIENT.

10. OBLIGACIONS DE LES PARTS
GRUP CBS QUALITY es compromet a proporcionar al CLIENT els serveis que hagin estat contractats aplicant la màxima diligència en la prestació del servei, així com a cuidar del manteniment de les instal·lacions necessàries pel funcionament de la xarxa, disposant per a tal fi d'un equip tècnic i informàtic adequat.

El CLIENT es compromet a utilitzar els serveis que es posen a la seva disposició de bona fe, sense vulnerar les lleis vigents en qualsevol matèria o infringir drets de terceres persones, així com al pagament del servei seleccionat en el temps i forma fixat en les presents condicions de venda.

Com es diu a l’apartat D de l’avís legal, GRUP CBS QUALITY no garanteix que la disponibilitat del servei objecte d'aquest contracte sigui contínua i ininterrompuda per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d'Internet, avaries en els dispositius informàtics i altres circumstàncies imprevisibles. De manera que el CLIENT accepta suportar dins d'uns límits raonables aquestes circumstàncies, per la qual cosa renuncia expressament a reclamar a GRUP CBS QUALITY qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual per les possibles fallades, errors i ús del servei contractat.

De la mateixa forma, l’USUARI accepta que hi haurà petites parades del servidor per fer tasques de manteniment i millora d’aquest.

11. COMUNICACIONS
Totes les notificacions entre les parts es realitzaran preferentment a través de correu electrònic. El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en coneixement de GRUP CBS QUALITY qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant aquesta exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància. En cas de modificació el CLIENT haurà de posar-lo en coneixement de GRUP CBS QUALITY a l'e-mail indicat a la nostra pàgina web o App.

En compliment de l'article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic, l'informem que els nostres enviaments comercials i informacions relatives a la nostra web i App i als serveis en ella oferts, es realitzaran per mitjà de correu electrònic a l'adreça d'e-mail que ens faciliti, sempre amb caràcter revocable. En tot cas, té l'opció de rebutjar les nostres comunicacions comercials enviant un correu electrònic a l'adreça info@oefgut.cat indicant en l'assumpte la paraula BAIXA.

12. COMPROMÍS, ACCEPTACIÓ I VALIDESA DEL CONTRACTE
El CLIENT reconeix haver llegit i acceptat les condicions legals d'ús i la política de privacitat de la pàgina web.

El CLIENT reconeix que ha entès tota la informació respecte als serveis oferts a la nostra pàgina web i App, així com totes les condicions i estipulacions recollides en el present contracte electrònic, per la qual cosa afirma que són suficients per a l'exclusió de l'error en el consentiment del present contracte i, per tant, les accepta integra i expressament.

El CLIENT és plenament conscient que l'acceptació i execució del present contracte tindrà lloc per mitjà del subministrament de les seves dades i la pulsació del botó “Realitzar el Pagament” indicat a la nostra pàgina web i/o a la nostra aplicació mòbil OEF GUT i que es perfeccionarà amb el pagament del servei.

13. NORMATIVA APLICABLE
El present contracte té caràcter mercantil i es regirà i interpretarà d'acord amb les lleis espanyoles.

En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació, contingut o execució del Contracte que no sigui solucionada de mutu acord, les Parts se sotmetran als jutjats o tribunals que resultessin competents en cada cas.

Així mateix, posem a disposició dels nostres clients el següent enllaç d'accés a la plataforma de resolució de litigis en línia oficial de la Comissió Europea: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=es

14. DADES PERSONALS
El procés de contractació requereix que ompli formularis de dades personals amb la finalitat de tramitar i gestionar la compra i, si ho autoritza, per a remetre-li informació comercial sobre els nostres productes i serveis. El subministrament d'aquestes dades personals requereix l'aprovació prèvia de la nostra Política de Privacitat.

ATENCIÓ: Les presents Condicions Generals de Compra han estat actualitzades amb data 23/06/2021. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació, així com variar la relació dels preus i serveis oferts. Si us plau, comprovi la data d'emissió en cada ocasió en què es connecti a la nostra pàgina Web o a la nostra aplicació mòbil OEF GUT i així tindrà la certesa que no s'ha produït cap modificació que l'afecti.